Kullanıcı Sözleşmesi

  • GİRİŞ

  1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Go Assist tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

  1.2. Go Assist aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Go Assist, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta, sms veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

  • TANIMLAR

  İşbu Sözleşme metni içerisinde;

  2.1. “Go Assist” Go Assist Yazılım Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi’ni,

  2.2. “Web Sitesi” https://www.goassist.com.tr internet sitesini ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları,

  2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

  2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı.

  2.5. “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden hizmet verenlerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

  2.6. “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

  2.7. “Meslek Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan hizmet talebine teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili, hizmet verdiği sektörü,

  2.8. “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Go Assist tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,

  2.9. “Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

  2.10. “Sabit Fiyat” Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Alan’lara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Hizmet Alan tarafından Hizmet Veren’e ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,

  2.11. “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Rezervasyon Sistemi üzerinden Hizmet Talebi’nin onaylanması,

  2.12. “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,

  2.13. “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren’in Go Assist’e ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Go Assist veya Go Assist’in iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,

  2.14. “Program Kullanım Ücreti” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a ulaşabilme hakkını kazanabilmesi için Go Assist’e ödeyeceği hizmet bedelini,

  2.15. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

  2.16. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî gazetede yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.

  2.16. “Komisyon bedeli” hizmet sağlayıcının işveren ile hizmet alan arasındaki iletişimin sağlandıktan sonra ilgili hizmetin sağlanmasına aracılık edilmesinden doğan hakkediş.

  2.17. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

  2.18. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Go Assist, talep üzerine kullanıcının Go Assist sisteminde kayıtlı e-posta adresine veya telefon numarasına yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı/kod gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Go Assist şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

  2.19. “Şahıs” bireysel müşteri olarak tanımlanır.

  2.20. “Firma” hizmet veren veya hizmet alan olarak tanımlanır.

  • GO ASSİST TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

  3.1. Go Assist kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden aşağıda bulunan tüm hizmetleri sunar.

  3.2. Go Assist, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

  3.3. Go Assist yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Go Assist aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

  • KULLANIM ŞARTLARI
  • ÜYELİK SİSTEMİ

  4.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Go Assist, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

  4.2. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, T.C. Kimlik/ Vergi Kimlik Numarası, plaka gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Go Assist, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

  4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

  4.4. Her Go Assist kullanıcısı, Go Assist’in istediği kriterlerde kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.

  4.5. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

  4.6. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Go Assist, talep üzerine kullanıcının Go Assist sisteminde kayıtlı e-posta adresine veya telefon numarasına yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı/kod gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Go Assist şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

  4.7. Go Assist kullanıcılarını Goassist’de kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Go Assist sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta, sms ve mobil bildirim yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Go Assist kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Go Assist sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya, reklam ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

  4.8. Kullanıcıların belirlemiş oldukları Go Assist sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, hizmetin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla hizmeti veren üye işyeri ile paylaşılacaktır.

  4.9. Go Assist, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının hizmeti teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

  4.10. Go Assist sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Go Assist, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Go Assist Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

  • HİZMET TALEBİ OLUŞTURULMASI

  5.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

  5.2. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

  5.3. Go Assist, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

  5.4. Go Assist, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar. Bu rezervasyon sisteminin tarifesi istenildiği zaman Go Assist tarafından değiştirilebilir.

  • ÖDEME / TAHSİLAT

  6.1. Hizmet Alanlar kabul ettikleri hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 22.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı resmi gazetede yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

  6.2. Hizmet Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

  6.3. Online Ödeme Sistemi’ne Go Assist’in iş birliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Go Assist’ten bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

  6.4. Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Go Assist’ten talep edilemeyecek olup Go Assist yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli, teklif verme ücreti veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

  6.5. Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Go Assist Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Go Assist’in, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

  6.6. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Go Assist’in yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

  6.7. İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Hizmet Veren, Go Assist’te sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Go Assist’i temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla Go Assist’e yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde Go Assist, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

  6.8. Goassist Mobil uygulaması kullanım ücreti;
  Goassist mobil uygulama kullanım ücreti, uygulamayı kullanan müşteri/firma tarafından kredi kartı veya banka kartı ile online ödeme veya Goassist hesabına havale/eft yaparak bakiye tanımlaması gerekmektedir. Bakiye tanımlaması yapmadığı taktirde uygulamanın ücretli kısımları kullanılmayacaktır.
  Uygulamanın hangi kısımlarının ne zaman ve ne şekilde ücretli olup olmayacağını Goassist kendi bünyesinde saklı tutar. Ücretin miktarı ve minimum bakiyesi tanımlaması Goassist’in o anki tarife ücretleri üzerinden yapılacaktır.

  • 9. Goassist işveren olarak işi alan firmalara iş yönlendirmesi yapması halinde geçerli olan ödeme sistemi;

  Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura kdv (hariç/dahil) Goassist tarafından müşteri adına komisyon bedeli dahil olarak düzenlenir. Daha sonra komisyon bedeli hariç kısmı işi alan Goassiste kdv (dahil/hariç ) fatura eder. Fatura, işi alan tarafından Goassist’e düzenlenene kadar hizmet bedeli Goassist’in emanet kasasında tutulur. İşi alan tarafından kesilen fatura Goassist uhtesine geçtiğinde hizmet bedeli kdv (hariç/dahil) komisyon hariç olarak işi alan firma/şahıs hesabına en geç 20 iş günü içerisinde gönderilecektir.

  6.10.  Nakit ödeme / pos cihazı ile ( banka kartı ve kredi kartı) ile işi alana yapılan ödemelerde fatura kdv (hariç/dahil ) işi alan tarafından komisyon bedeli dahil müşteriye kesilecektir. Daha sonra komisyon bedeli Goassist hesabına 3 gün içerisinde işi alan tarafından kdv(hariç/dahil ) gönderilmek zorundandır. Gönderildikten sonra komisyon bedeli kadar olan fatura miktari Goassist kdv (hariç/dahil) işi alan firma/şahsa kesilecektir. Nakit ödemelerde işi alan tarafından Goassiste ödemenin aksamaması için işi alan firmanın/şahsın Goassist bünyesinde o anki sistemde gereksinim olan Go Assist yönetim kurulu tarafından belirlenen miktarca bakiye bulundurması gerekmektedir. İşi alan firma Goassist’e olan ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği taktirde ödeme miktarı kasadan veya işi alan firmanın emanetteki parasından alınacaktır. Emanetteki veya kasadaki para ödeme miktarını karşılamaz ise geriye kalan miktar yasal yollara tahsil edilecektir. Ayrıca Goassist bu ve bu gibi durumlarda tek taraflı sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

  6.11. Tüm online ödeme yapılan sistemlerde ödeme sağlayıcı tarafından alınan komisyon miktarı ve masraflar komisyon bedeline/mobil uygulama kullanım ücretine eklenecektir.

  • HİZMET BEDELİ İADESİ / HİZMETTEN CAYMA HAKLARI

  7.1. Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar kullanılabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [destek@goassist.com.tr] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

  7.2. Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli Go Assist’ten talep edilemez. Go Assist yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

  1. a) Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;
  2. b) Hizmet alan tarafından hizmet Talebinin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali;
  3. c) Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;
  4. d) Hizmet kapsamının Teklifle uyuşmaması halinde uyuşmayı bozacak kurum tarafından zararın tazmini ve iadesi sağlanacaktır.
   e) İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali ve onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

  7.3. Go Assist Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

  7.4. Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

  7.5. Hizmet Veren tarafından satın alınan İletişim veya Teklif Verme Hizmeti, hizmete başlanmamış olmak ve hiç kullanılmamış olmak kaydıyla satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına konu olabilir. Süresi içinde Cayma hakkı kullanılmadığı veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve Go Assist tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

  7.6. Şahıs veya firma ile şahıs ya da firma arasındaki irtibat Go Assist mobil uygulaması üzerinden yapıldığı taktirde uygulama kullanım ücreti, şahıs veya firma ile şahıs veya firma arasında iş yapılsın veya yapılmasın Go Assist tarafından iadesi kesinlikle sağlanmayacaktır.

  • HİZMETE İLİŞKİN SORUMLULUK, GARANTİ VE İLİŞKİ BAĞIMSIZLIĞI

  8.1. Go Assist’in Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Go Assist, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

  8.2. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Go Assist’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

  8.3. Go Assist, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Go Assist, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Go Assist’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

  8.4. Go Assist, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Go Assist’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  8.5. Go Assist, (Boştaki Araç) Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Hizmet Veren’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirir. Go Assist yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

  8.6. Go Assist Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Go Assist, Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Go Assist tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

  8.7. Go Assist, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Go Assist ‘e yönelmesi halinde, Go Assist, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Go Assist’teki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

  8.8. Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı Go Assist’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Go Assist söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

  8.9. Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Go Assist ‘in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

  8.10. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Go Assist’in ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

  8.11. Hizmet verenin hatalarından kaynaklı hizmet alanın ve 3. şahısların zarar görmesi halinde meydana gelecek tüm tazminat ve masraflar, hizmet verenin nakliyat sigortası kapsamında karşılanacaktır. Bu nedenle hizmet verenin ilgili sigorta poliçelerini verdiği hizmete uygun şekilde yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi taktirde hizmet verenin kusuru sebebi ile ortaya çıkacak tüm masraf ve tazminatlar hizmet veren tarafından karşılanacak olup, bu kusurdan kaynaklı herhangi bir tanzim talebi Go Assist’ten talep ve rücu edilemez.

  8.12. Go Assist Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

  8.13. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Go Assist tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Go Assist, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

  8.14. Go Assist, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir. Aynı zamanda kişisel bilgiler Go Assist’in anlaşma yaptığı partner firmalar ile de paylaşılacaktır.

  8.15. Hizmet Alan bilgileri Go Assist tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

  8.16. Go Assist ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

  • HİZMET ALAN’IN SORUMLULUKLARI

  9.1. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

  9.2. Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

  9.3. Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemi'nde Hizmet Talebini onayladığında, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

  9.4. Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Go Assist’in bilgisi dahilinde olmaksızın, Go Assist’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir. Geçmesinde halinde ilgili hizmetin …….. katı tutarında cezai işlem uygulama hakkını GoAssist saklı tutmaktadır.

  9.5. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Go Assist’in hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

  9.6. Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Go Assist’i bilgilendirmeyi kabul eder.

  9.7. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Go Assist’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Go Assist sorumlu değildir.

  9.8. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Go Assist’in gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

  9.9. Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

  9.10. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

  9.11. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alan’ın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Go Assist sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Hizmet Alan’a fatura kesmek mükellefiyetindedir.

  9.12. Ancak Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren’i günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

  9.13. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

  • KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  10.1. Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Go Assist’te  oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta/telefon tanımlanabileceğini, tanımlanan telefon numarası / e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir telefon numarası/  e-posta adresinin ancak Go Assist üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Go Assist üyeliğinin sona erebileceğini,

  10.2. “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

  10.3. Go Assist’in tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Go Assist’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

  10.4. Go Assist’in hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Go Assist ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Go Assist’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Go Assist’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu,

  10.5. Go Assist tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Go Assist’in sorumlu olmayacağını,

  10.6. Go Assist servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Go Assist’in sorumlu olmayacağını,

  10.7. Go Assist da sunulan hizmetlere Go Assist tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Go Assist’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı,

  10.8. Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Go Assist’in sorumlu tututalamayacağını,

  10.9. Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Go Assist’in sorumlu olmayacağını,

  10.10. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi,

  10.11. Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Go Assist’e devredildiğini,

  10.12. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

  10.13. Diğer kullanıcıların Go Assist sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı,

  10.14. Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyeği, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı,

  10.15. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

  10.16. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

  10.16. Go Assist’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

  10.17. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Go Assist’in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

  10.18. Go Assist’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

  10.19. Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı,

  10.20. Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı,

  10.21. Go Assist sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Go Assist de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

  10.22. Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Go Assist elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

  10.23. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

  • GO ASSİST’E VERİLEN YETKİLER

  11.1. Go Assist sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Go Assist’e herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Go Assist’ten sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

  11.2. Go Assist veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Go Assist’in Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  11.3. Go Assist veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

  11.4. Go Assist, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Go Assist, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Go Assist’in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

  • HİZMET TALEBİ OLUŞTURULMASI

  12.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

  12.2. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

  13.3. Go Assist, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

  • REZERVASYON SİSTEMİ

  14.1. Go Assist, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar. Bu rezervasyon sisteminin tarifesi istenildiği zaman Go Assist tarafından değiştirilebilir.

  • ÖDEME

  15.1. Hizmet Alanlar kabul ettikleri hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 22.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

  15.2. Hizmet Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

  15.3. Online Ödeme Sistemi’ne Go Assist’in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Go Assist’ten bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

  15.4. Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Go Assist’ten talep edilemeyecek olup Go Assist yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli, teklif verme ücreti veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

  15.5. Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Go Assist Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Go Assist’in, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

  15.6. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Go Assist’in yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

  15.7. İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Hizmet Veren, Go Assist’te sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Go Assist’i temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla Go Assist’e yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde Go Assist, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

  15.8. Goassist Mobil uygulaması kullanım ücreti;
  Goassist mobil uygulama kullanım ücreti, uygulamayı kullanan müşteri/firma tarafından kredi kartı veya banka kartı ile online ödeme veya Goassist hesabına havale/eft yaparak bakiye tanımlaması gerekmektedir. Bakiye tanımlaması yapmadığı taktirde uygulamanın ücretli kısımları kullanılmayacaktır.
  Uygulamanın hangi kısımlarının ne zaman ve ne şekilde ücretli olup olmayacağını Goassist kendi bünyesinde saklı tutar. Ücretin miktarı ve minimum bakiyesi tanımlaması Goassist’in o anki tarife ücretleri üzerinden yapılacaktır.

  15.9. Goassist işveren olarak işi alan firmalara iş yönlendirmesi yapması halinde geçerli olan ödeme sistemi;

  Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura kdv………… Goassist tarafından tarafından müşteri adına komisyon bedeli dahil olarak düzenlenir. Daha sonra komisyon bedeli hariç kısmı işi alan Goassiste kdv……….. fatura eder. Fatura, işi alan tarafından Goassist’e düzenlenene kadar hizmet bedeli Goassist’in emanet kasasında tutulur. İşi alan tarafından kesilen fatura Goassist uhtesine geçtiğinde hizmet bedeli kdv………. komisyon hariç olarak işi alan firma/şahıs hesabına en geç 20 iş günü içerisinde gönderilecektir.

  15.10. Nakit ödeme / pos cihazı ile ( banka kartı ve kredi kartı) ile işi alana yapılan ödemelerde fatura kdv……… işi alan tarafından komisyon bedeli dahil müşteriye kesilecektir. Daha sonra komisyon bedeli Goassist hesabına 3 gün içerisinde işi alan tarafından kdv……… gönderilmek zorundandır. Gönderildikten sonra komisyon bedeli kadar olan fatura miktari Goassist kdv…….. işi alan firma/şahsa kesilecektir. Nakit ödemelerde işi alan tarafından Goassiste ödemenin aksamaması için işi alan firmanın/şahsın Goassist bünyesinde ………………………………………………………………… miktarınca bakiye bulundurması gerekmektedir. İşi alan firma Goassist’e olan ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği taktirde ödeme miktarı kasadan veya işi alan firmanın emanetteki kdv……….. parasından alınacaktır. Emanetteki veya kasadaki para ödeme miktarını karşılamaz ise geriye kalan miktar yasal yollar ile kdv……….. tahsil edilecektir. Ayrıca Goassist bu ve bu gibi durumlarda tek taraflı sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

  15.11. Tüm online ödeme yapılan sistemlerde ödeme sağlayıcı tarafından alınan komisyon miktarı ve masraflar komisyon bedeline/mobil uygulama kullanım ücretine eklenecektir.

  • HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİN BAĞIMSIZLIĞI

  16.1. Go Assist’in Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Go Assist, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

  16.2. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Go Assist’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

  16.3. Go Assist, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Go Assist, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Go Assist’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

  16.4. Go Assist, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Go Assist’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  16.5. Go Assist, (Boştaki Araç) Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Hizmet Veren’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirir. Go Assist yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

  16.6. Go Assist Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Go Assist, Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Go Assist tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

  16.7. Go Assist, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Go Assist ‘e yönelmesi halinde, Go Assist, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Go Assist’te ki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

  16.8. Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı Go Assist’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Go Assist söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

  16.9. Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Go Assist ‘in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

  16.10. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Go Assist’in ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

  16.11. Hizmet verenin hatalarından kaynaklı hizmet alanın ve 3. şahısların zarar görmesi halinde meydana gelecek tüm tazminat ve masraflar, hizmet verenin nakliyat sigortası kapsamında karşılanacaktır. Bu nedenle hizmet verenin ilgili sigorta poliçelerini verdiği hizmete uygun şekilde yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi taktirde hizmet verenin kusuru sebebi ile ortaya çıkacak tüm masraf ve tazminatlar hizmet veren tarafından karşılanacak olup, bu kusurdan kaynaklı herhangi bir tanzim talebi Go Assist’ten talep ve rücu edilemez.

  16.12. Go Assist Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

  16.13. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Go Assist tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Go Assist, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

  16.14. Go Assist, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir. Aynı zamanda kişisel bilgiler Go Assist’in anlaşma yaptığı partner firmalar ile de paylaşılacaktır.

  16.15. Hizmet Alan bilgileri Go Assist tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

  16.16. Go Assist ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

  • HİZMET ALAN’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  17.1. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

  17.2. Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

  17.3. Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemi'nde Hizmet Talebini onayladığında, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

  17.4. Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Go Assist’in bilgisi dahilinde olmaksızın, Go Assist’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir. Geçmesinde halinde ilgili hizmetin …….. katı tutarında cezai işlem uygulama hakkını GoAssist saklı tutmaktadır.

  17.5. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Go Assist’in hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

  17.6. Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Go Assist’i bilgilendirmeyi kabul eder.

  17.7. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Go Assist’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Go Assist sorumlu değildir.

  17.8. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Go Assist’in gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

  17.9. Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

  17.10. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

  17.11. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alan’ın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Go Assist sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Hizmet Alan’a fatura kesmek mükellefiyetindedir.

  17.12. Ancak Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren’i günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

  17.13. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

  • KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  Kullanıcı, Go Assist hizmetlerinden yararlandığı sırada;

  18.1. Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Go Assist’te  oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta/telefon tanımlanabileceğini, tanımlanan telefon numarası / e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir telefon numarası/  e-posta adresinin ancak Go Assist üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Go Assist üyeliğinin sona erebileceğini;

  Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

  18.2. Go Assist’in tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Go Assist’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

  18.3. Go Assist’in hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Go Assist ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Go Assist’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Go Assist’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

  18.4. Go Assist tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Go Assist’in sorumlu olmayacağını;

  18.5. Go Assist servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Go Assist’in sorumlu olmayacağını;

  18.6. Go Assist da sunulan hizmetlere Go Assist tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Go Assist’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

  18.7. Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Go Assist’in sorumlu tutulamayacağını;

  18.8. Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Go Assist’in sorumlu olmayacağını;

  18.9. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;

  18.10. Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Go Assist’e devredildiğini;

  18.11. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

  18.12. Diğer kullanıcıların Go Assist sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

  18.13. Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyeceği, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

  18.14. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

  18.15. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

  18.16. Go Assist’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

  18.16. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Go Assist’in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

  18.17. Go Assist’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

  18.18. Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

  18.19. Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

  18.20. Go Assist sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Go Assist degezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

  18.21. Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Go Assist elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

  18.22. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

  • GO ASSİST’E VERİLEN YETKİLER

  19.1. Go Assist sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Go Assist’e herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Go Assist’ten sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

  19.2. Go Assist veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Go Assist’in Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  19.3. Go Assist veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

  19.4. Go Assist, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Go Assist, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Go Assist’in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

  (kişisel veri sözleşmesine de bu maddenin aynısı eklenecek.)

  19.5. Go Assist Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet, reklam veya projeler veya haberleri e-posta, sms veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@goassist.com.tr] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

  19.6. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Go Assist, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Go Assist kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

  19.7. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Go Assist tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Go Assist ‘in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Go Assist, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

  19.8. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Go Assist dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

  19.9. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Go Assist tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

  19.10. Go Assist hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

  19.11. Go Assist, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

  19.12. Go Assist Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

  19.13. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Go Assist’te e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

  19.14. Go Assist kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

  19.15. Goassist üye işyerlerinin sağladığı diğer satış ve hizmet içeriklerinden sorumlu değildir.

  • WEB SİTESİ İÇERİĞİ

  Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

  20.1. Go Assist Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

  20.2. Go Assist, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

   

   

  • SORUMLULUK SINIRLAMALARI

  21.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Go Assist, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

  21.2. Go Assist, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir

  21.3. Go Assist koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

  21.4. Go Assist 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

  • TELİF HAKKI POLİTİKASI

  22.1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Go Assist, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

  22.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Go Assist’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

  22.3. Go Assist’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Go Assist’e aittir. Go Assist söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Go Assist, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

  • WEB SİTESİ ÜZERİNDEKİ İÇERİK

  23.1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Go Assist (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

  23.2. Web Sitesi Go Assist kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Go Assist, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

  23.3. Go Assist, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

  • Go Assist, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
  • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
  • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
  • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
  • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyeceği ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
  • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
  • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
  • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
  • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
  • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
  • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
  • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
  • Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
  • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
  • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

  23.4. Kullanıcı, Go Assist üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

  23.5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınıza, çerezlerle ilgili bilgilendirmelere ve şahsen başvuru usulüne ilişkin bilgilere Kişisel Veri Politikası Bölümünden (https://www.goassist.com.tr/kvkk) ulaşabilirsiniz.

   

  • UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

  24.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

  24.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için ADANA Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

  • BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

  25.1. Go Assist sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

  25.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Go Assist’in ticari defter ve kayıtları ile Go Assist sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  • SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

  26.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Go Assist’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Go Assist Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

  26.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

  • YÜRÜRLÜK

  27.1. Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Go Assist tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

   

Haber ve Duyurular Takip et! Güncel Kal...

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.